TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Marjaana Siilimäki
Y-tunnus: 2860999-3
Osoite: Asikkalantie 382, 16800 Hämeenkoski

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Marjaana Siilimäki
Sähköpostiosoite: marjaana(at)marjaanasiilimaki.fi
Puhelinnumero: 0407232431

REKISTERIN NIMI

Marjaana Siilimäki -yrityksen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Marjaana Siilimäki -yrityksen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluvien toimintojen (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä, käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Marjaana Siilimäki, Asikkalantie 382, 16800 Hämeenkoski.